reportage

February 5, 2019

مزایای استفاده از قفس بلدرچین در پرورش بلدرچین

روش های پرورش بلدرچین

استفاده از قفس بلدرچین استانداردجزوهمهم ترین کارها برای موفقیت و کسب سود بیشتر در پرورش بلدرچین است. پرورش بلدرچین به دو صورت پرورش در قفس بلدرچین و پرورش در بستر صورت می گیرد. پرورش روی بستر همان پرورش روی زمین است و در روش دوم از قفس های طبقاتی از جنس گالوانیزه گرم برای پرورش استفاده می شود.

استفاده از قفس بلدرچین در پرورش بلدرچین

اصولی ترین و مناسب ترین راه برای پرورش پرندگان استفاده از سیستم قفس بلدرچین است. قفس های طبقاتی، مجهز به دان خوری و آبخوری های اتوماتیک (سیستم نیپل) می باشند.

سیستم نیپل بهترین روش برای آب رسانی به بلدرچین است و از ریختن آب به داخل کودها و ایجاد رطوبت جلوگیری می کند. همان طور که گفتیم جنس قفس ها از گالوانیزه گرم کششی و ضد زنگ است.

قفس های مخصوص پرورش بلدرچین به صورت 1تا 5 طبقه طراحی شده اند که به یک متر مربع مکان نیاز دارند و تعداد 165 قطعه بلدرچین ظرفیت دارند.

قفس های بلدرچین دارای سینی برای جمع آوری فضولات و شیبی برای خروج تخم از قفس می باشند. طراحی قفس ها از لحاظ فاصله طبقات، هوادهی و نکات بهداشتی امر مهمی در قفس های استاندارد می باشد.

مزایای استفاده از سیستم قفس در پرورش بلدرچین نسبت به روش بستر

 • استفاده بهینه از مکان: به دلیل طبقاتی بودن قفس ها سطح کمتری از جا را اشغال کرده و تعداد بیشتری پرنده را در خود جای می دهند. که این امر باعث تردد آسان و مدیریت بهتر در سالن ها و آمارگیری و نظارت بسیار ساده می شود.
 • آمار مرگ و میر کمتر: در این روش به دلیل سینی های تبعیه شده برای فضولات، مشکل تماس با آنها حل شده و با تخلیه راحت تر آنها به صورت روزانه از جمع شدن گازهای خطرناک و حشرات موذی جلوگیری می شود. این کار باعثکاهش آلودگی شده و پیشگیری، تشخیص، درمان و رسیدگی به مسائل بهداشتی راحت تر انجام می گیرد.
 • صرفه جویی در مصرف دان: قفس ها مجهز به دان خوری های استاندارد هستند که از هدر رفتن دان جلوگیری می کند و تمام دان را به بلدرچین می رسانند.
 • مدیریت و نظارت آسان : با استفاده از قفس به راحتی میتوان روند تخمگذاری بلدرچین ها را زیر نظر داشته، عملیات حذف یا جدا کردن را راحت تر انجام داد و از برخی خسارات مالی که بر اثر بیماری یا عوامل دیگر ایجاد می شود جلوگیری کرد.
 • نظافت آسان تر دانخوری و آبخوری ها: به دلیل آب و دانخوری هایی که به صورت جداگانه در کنار قفس ایجاد شده، تمیز کردن آن ها را آسان تر شده است.
 • راندمان و سودآوری بالا: به دلیل شیبی که در قفس وجود دارد جمع آوری تخم ها آسان تر و آمار تخم های شکسته توسط بلدرچین هابه حداقل می رسد که باعث حداکثر میزان تخم و تولید می شود.

شرایط قفس بلدرچین استاندارد

استفاده از یک قفس بلدرچین غیر اصولی می تواند تمام زحمات شما را بر باد دهد.

قیمت قفس بلدرچین با توجه به مجموعه توری های کف، دیواره ها و سقف و با توجه به جنس و ضخامت ورق و مفتول های گالوانیزه گرم استفاده شده تعیین میگردد.

یک قفس بلدرچین مرغوب قفسی است که:

 • تمام قسمت های آن از توری های استاندارد تشکیل شده باشد.
 • توری های کف قفس بلدرچین باید به گونه ای باشد که فضله ها به راحتی به پایین سقوط کند و همچنین پای بلدرچین از آن عبور نکند.
 • شیب کف از مهمترین نکات قفس بلدرچین است. شیب زیاد باعث جمع شدن جوجه ها در یک طرف، جفت گیری ضعیف آنها و در نتیجه کاهش باروری می شود. حتی باعث خروج با سرعت تخم ها و عدم مناسب بودن آنها در استفاده در جوجه کشی می شود. شیب باید حدود 10 الی 12 درصد باشد.
 • توری های جلویی استاندارد باید از خروج بلدرچین های ریزتر جلوگیری کنند.
 • درهای جلویی به گونه ای طراحی شده باشند که استفاده از آنها آسان و برای خارج شدن پرنده ایمنی کافی را داشته باشد.
 • تورهای عمودی که نقش ستون قفس ها را دارند دارای استحکام کافی باشد تا از شکمه کردن توری های کف جلوگیری کنند.
 • رعایت فاصله استاندارد (حدود 40 سانتی متر) بین طبقات که به نوررسانی و عبور جریان هوا کمک می کند.
 • آب خوری و دانخوری ها باید به صورتی باشد که آب و تمام دان به بلدرچین ها رسانده شود.

روش بستر و معایب آن در پرورش بلدرچین

 در این روش از پوشال یا کاه برای پوشاندن بستر استفاده، بلدرچین ها به صورت آزادانه در محیط حرکت می کنند و برای تخمگذاری طیور از تله های تخمگذاری استفاده می شود. روش بستر از لحاظ مالی ارزان تر از سیستم قفس بلدرچین است اما این روش شامل معایبی است.

اشغال فضای بسیار زیاد و تعداد محدود بلدرچین، مرگ و میر زیاد جوجه ها به خاطر ارتباط با کودها و رطوبت کف بستر (بر اثر ریختن آب از آبخوری ها)، هدر رفتن دان به دلیل ریخت و پاش جوجه ها در خوردن دان، رفت و آمد زیاد کارگران در سالن برای تمیزکاری و جمع آوری تخم ها که باعث ایجاد استرس در بلدرچین ها میشود و مشکل آمارگیریاز معایبی است که می توان نام برد.

تنها عیب سیستم قفس بلدرچین هزینه بالای آن است که در صورت استفاده از آن به مدت 10 الی 15 سال به حداکثر راندمان تولید و سوددهی در پرورش بلدرچین دست خواهید یافت که این خود جبران هزینه ی اولیه می باشد